Ett nätverk för att hjälpa andra.

Organisation.

Alla i samhället har inte samma förutsättningar.

Ekerönätverket är en kompetenshubb som finns till förfogande för att stötta de som har ambitioner, men saknar förutsättningar eller rätta kontakter. 

Läs mer om oss.
1 av 2