Föreningen Ekerönätverket

Ett nätverk för att hjälpa.

 


Föreningen Ekerönätverket är nu registrerad och är en ideell förening. 
Ekerönätverket
Bryggavägen 143
178 51 Ekerö

802539-0538


Alla har inte samma förutsättningar. Socioekonomiska skillnader innebär att många unga med ambitioner saknar nätverk och rätta kontakter. Ekerönätverket finns för att hjälpa dessa personer att förverkliga sina visioner, skapa hållbara mål och vara ett stöd i såväl den personliga som yrkesverksamma utvecklingen.- Föreningens medlemmar:
 • Mentorer - Etablerade entreprenörer och erfarna yrkesverksamma inom olika branscher utgör medlemsbasen, där syftet att bidra som mentor, coach och humanistisk inspiratör.

 • Mottagare - En mottagare är den som tar emot föreningens och dess medlemmars tjänster.

Vad föreningen arbetar för och hur:
 • Gemenskap
  Nätverkets mål är att skapa möjligheter, gemenskap och trygghet. För att öka gemenskap och gruppkänslan arrangerar föreningen löpande möten med olika inslag och aktiviteter.

 • Solidaritet
  Nätverket arbetar solidariskt, alla medlemmar hjälps åt. Syftet är att nå målen tillsammans.- Nätverk
  Föreningen öppnar upp för medlemmar och mottagare att nätverka och ömsesidigt dela erfarenheter och skapa förutsättningar för varandra. Föreningens mål är att skapa en digital plattform som möjliggör ett självgående nätverkande.

 • Mentorskap/coachning
  Mentorskap/ Coaching innebär allmänt lärande och personlig utveckling enskilt och/eller i grupp. Nätverket hjälper till att definiera mål och hur man ska nå dem, genom att skapa förutsättningar för att man ska kunna prestera sitt allra bästa i den riktning och med de mål i sikte som är viktiga för individen.
  Våra mentorer agerar som bollplank och har som sin största uppgift att lyssna och vägleda utifrån individens behov och skapa nödvändiga förutsättningar med hjälp av nätverkets resurser.

 • Humanistisk inspiration
  Medlemmar och mottagare bidrar med tillgångar på det sätt de kan för att skapa möjligheter till andra mottagare i behov av hjälp av en mer humanistisk art. Det kan exempelvis röra sig om tillgångar så som förnödenheter, bostäder och fastigheter, men också tid och personlig närvaro.
Tillbaka till blogg