Mentorskap

Mentorskap/ Coaching innebär allmänt lärande och personlig utveckling enskilt och/eller i grupp. Nätverket hjälper till att definiera mål och hur man ska nå dem, genom att skapa förutsättningar för att man ska kunna prestera sitt allra bästa i den riktning och med de mål i sikte som är viktiga för individen.
Våra mentorer agerar som bollplank och har som sin största uppgift att lyssna och vägleda utifrån individens behov och skapa nödvändiga förutsättningar med hjälp av nätverkets resurser.